Una Emocion

Una emoción

Música: Raúl Kaplún
Letra: José María Suñé
Tango 1943
Przeł. Sylwester Łazicki

Vengan a ver que traigo yo
en esta unión de notas y palabras,
es la canción que me inspiró
la evocación que anoche me acunaba.
Es voz de tango modulado en cada esquina,
por el que vive una emoción que lo domina,
quiero cantar por este son
que es cada vez más dulce y seductor.

Envuelto en la ilusión anoche lo escuché,
compuesta la emoción por cosas de mi ayer,
la casa en que nací,
la reja y el parral,
la vieja calesita y el rosal.
Su acento es la canción de voz sentimental,
su ritmo es el compás que vive en mi ciudad,
no tiene pretensión,
no quiere ser procaz,
se llama tango y nada más.

Esta emoción que traigo yo,
nació en mi voz cargada de nostalgia.
Siento un latir de rebelión cuando a este son
sus versos le disfrazan.
Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases,
porque anotarle un mal ejemplo en cada frase.
Con este resto de emoción
muy fácil es llegar al corazón.

Chodźcie zobaczyć co przynoszę
w tym połączeniu nut i słów,
to pieśń, która mnie zainspirowała
to wołanie, co wieczorem mnie kołysało.
To głos tanga śpiewany na każdym rogu,
przez tego, co przeżywa jakieś uczucie,
chcę śpiewać tym dźwiękiem który jest
za każdym razem coraz słodszy i uwodzicielski.

Otulony nadzieją słuchałem go wieczorem,
wzruszenie skomponowane z mojego wczoraj,
dom, w którym się urodziłem,
krata i winorośl,
stara karuzela i krzew róży.
Jego ton to pieśń o sentymentalnym głosie,
jego rytm to takt, który żyje w moim mieście,
nie ma roszczeń,
nie chce być wyniosły,
nazywa się tango i nic więcej.

To wzruszenie, które przynoszę,
narodziło się w moim głosie pełnym tęsknoty.
Czuję zew buntu gdy w ten dźwięk wersy je przebierają.
Jeśli jest tak skromne i tak proste w swych taktach,
dlaczego przypisują mu zły przykład w każdym zdaniu.
Z tą resztką wzruszenia
bardzo łatwo dotrzeć do serca.