Motivo Sentimental

Motivo sentimental

Música: Emilio Brameri
Letra: Carlos Bahr
Tango 1944
Przeł. Sylwester Łazicki

Yo llevo el tango en mi vida como una garra,
hincada en la carne viva de mi emoción,
se me ha metido en la sangre
la voz amarga del bandoneón.

Un drama de tango triste fue su desvío
por rumbos de sueños viejos se fue su amor.
Y el tango llora conmigo
los cien motivos de pena que me dejó.

El tango me pone triste,
no lo puedo remediar,
hoy rencor de herida abierta
y emoción de pena vieja
en su grave rezongar.
El tango me pone triste
porque soy sentimental
es su voz la de un amigo
que revive los motivos
de mi historia pasional.

Por el ojal de la herida, que es un recuerdo
se cuela la voz amarga del bandoneón
y se confunde la pena
con esta pena que tengo yo.
Llegó a mi vida llorando cosas de olvido,
se fue cantando alegrías del corazón
y yo he quedado sufriendo
el hondo drama de tango, que me dejó.

W moim życiu noszę tango jak pazur,
zatopiony w żywym mięsie uczuć,
dostał się do mojej krwi
gorzki głos bandoneonu.

Dramatem smutnego tanga była jej niechęć
po drogach starych snów odeszła jej miłość.
I tango płacze ze mną
sto powodów do żalu, że mnie opuściła.

Tango czyni mnie smutnym,
nie mogę temu zapobiec,
dziś uraza otwartej rany
i uczucie starego żalu
w swym silnym narzekaniu.
Tango czyni mnie smutnym
bo jestem sentymentalny
to jego znajomy głos
co ożywia motywy
mojej obsesyjnej historii.

Przez dziurę rany, która jest wspomnieniem
wciska się gorzki głos bandoneonu
i miesza się ten żal
z żalem, który jest mój.
Przybyła do mojego życia płacząc o zapomnieniu,
odeszła śpiewając radości serca
a ja zostałem cierpiący
głęboki dramat tanga, że mnie opuściła.